Privacyverklaring

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is:

Four Seasons Leusden
Kastanjelaan 1
3833 AN Leusden

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u gebruik maakt van deze website, onze diensten en/of als u deze aan ons verstrekt.

  • Persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een reservering op deze website (of telefonisch) te maken
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • IP-adres, internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken géén persoonsgegevens -en hebben niet de intentie om- gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Neem contact met ons op als u er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doelen:
  • Om uw reservering te maken en bevestigen
  • Om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • Om bezoekersstatistieken van deze website bij te houden
  • Voor marketingdoeleinden zoals nieuwsbrieven of acties (alleen na uitdrukkelijke toestemming).
Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Lees hier meer informatie over in het stappenplan cookies verwijderen van de consumentenbond. Op deze website gebruiken wij:

  • Technische en functionele cookies voor het functioneren van deze website.
  • Analytische cookies van Google Analytics die geen inbreuk maken op uw privacy.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar het hierboven genoemde e-mailadres.

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy maakt u op deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er op dat u de mogelijkheid heeft om via deze link een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem direct contact met ons op via het hierboven genoemde e-mailadres als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn.